• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu z uwzględnieniem higieny pracy?

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznej nauki w warunkach domowych?

ZDALNE NAUCZANIE -zasady pracy z dzieckiem.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w całym kraju mamy obowiązek pracy i nauki zdalnej, a w dniach od 25 marca do 10 kwietnia, również pozyskiwania informacji zwrotnej o realizacji podstawy programowej w oddziałach z niepełnosprawnością lekką każdego ucznia i ocenę jego postępów i aktywności w realizacji podanych zadań, w warunkach domowych

W naszym ośrodku nauczyciele i wychowawcy będą kontaktować się z Państwem telefonicznie, aby sprawdzić dostępność do Internetu, telefonów, komputerów, tabletów, a więc możliwości nauki on -line. Wiemy, ze wielu naszych wychowanków nie posiada takiej możliwości. Po otrzymaniu wytycznych będziemy informować Państwa jak postępować w takich sytuacjach. Nie chcemy Państwa zostawiać bez pomocy i wsparcia.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim nauczyciele będą informować Państwa o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Aby nauka w domu była łatwiejsza radzimy Państwu:

    ·         Ustalić z dzieckiem stałą, codzienną porę, o której zaczynamy zajęcia lekcyjne. Pamiętajmy,  że najlepsze efekty przynosi nauka w godzinach przedpołudniowych
    ·         Zadbać, by nic nie rozpraszało dziecka podczas nauki: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju. W pomieszczeniu, w którym dziecko się uczy powinna panować cisza.
    ·         Podzielić materiał przygotowany przez nauczyciela na części, które dziecko jest w stanie przerobić. Zwróćmy uwagę na tempo pracy naszego dziecka -jeśli jest wolne, przygotujmy mniej materiału.
    ·         Udostępnić na ten czas na wyłączność dziecka konieczny sprzęt elektroniczny: komputer, telefon, tablet.
    ·         Przygotować stałe miejsce pracy ucznia-biurko i niezbędne przybory. Usunąć zabawki i niepotrzebne przedmioty, które rozpraszają uwagę dziecka.
    ·         W miarę możliwości i potrzeby-towarzyszyć dziecku przy odrabianiu lekcji, zwłaszcza, ze nasi uczniowie w większości pracują niesamodzielnie.
    ·         Starać się jednak, aby dziecko podejmowało samodzielną pracę, zachęcać do samodzielnej aktywność słowami „pokoloruj, napisz, policz sam, a ja potem sprawdzę” .
    ·         Zauważać i chwalić za każdy konkretny sukces-zobaczyłeś, zgadłeś, narysowałeś kreskę, pamiętasz literkę!
    ·         Robić przerwy, gdy widzimy, że dziecko się rozprasza, czy jest zmęczone.
    ·         Najlepiej, aby były to przerwy aktywne -poskacz, zrób kilka przysiadów, pajacyków, poruszaj dłońmi albo popatrz  daleko w okno, aby wzrok odpoczął.
    ·         Na temat sytuacji zdrowotnej w kraju udzielać tylko niezbędnych informacji, nie wzbudzać w dzieciach lęku.
    ·         Poszukajcie w domu puzzli, gier planszowych, kart, zagadek -można je wykorzystać na wspólne spędzanie czasu z dzieckiem i przerwy między lekcjami.
    ·         Angażujecie także dzieci do pomocy przy zajęciach domowych: sprzątaniu, pracach w kuchni, pracach porządkowych -zawsze znajdzie się coś, co dziecko jest w stanie wykonać.

W razie pytań, wątpliwości, czy też potrzeby wsparcia jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny do ośrodka (0-81)888-02-48 w godzinach 10-15. Następnie zostaną Państwo połączeni z wybranym rewalidatorem, psychologiem, czy pedagogiem.