Zespół muzyczny pod nazwą - Integracyjna Grupa Artystyczna „IGA” - działa oficjalnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach od 2010 roku. Wtedy to nauczyciel p. Karolina Złotucha zainicjowała pomysł o stworzeniu grupy muzycznej na terenie Ośrodka. Pomysłodawcą nazwy zespołu jest p. dyrektor SOSW - Andrzej Czarnecki.

Początek działalności zespołu skupiał się głównie na ubogacaniu występami imprez wewnątrz ośrodkowych. Dopiero na przełomie lat 2011/2012 zespół zaczął wychodzić z repertuarem poza tereny naszego Ośrodka.

W skład zespołu muzycznego „IGA” wchodzą uczniowie i nauczyciele Ośrodka:

 • Nauczyciel Karolina Złotucha – założyciel i kierownik zespołu „IGA”, wokal, flet poprzeczny
 • Nauczyciel Elżbieta Włodarczyk-Byczek – wokal, harmonijka ustna
 • Nauczyciel Renata Sadowska - gitara, wokal
 • Dyrektor Andrzej Czarnecki – wokal, instrumenty klawiszowe

 

Uczniowie:

 • Wiktoria Kozakowska - wokal
 • Monika Kozakowska - wokal
 • Magdalena Kamińska - wokal
 • Dominika Boczek - wokal
 • Wiktoria Dębek - wokal
 • Weronika Bieniek - wokal
 • Justyna Mazurek - wokal
 • Patrycja Kwiatkowska - wokal
 • Dorota Gustaw - wokal
 • Adrian Machul - wokal
 • Mateusz Kozakowski - wokal
 • Mateusz Czerwiec, absolwent - wokal


Od początku zespołowi przyświeca ten sam cel – radość wspólnego śpiewania i muzykowania. Piosenka stała się zjawiskiem integrującym w społeczności SOSW. Celem działalności zespołu „IGA”  jest aktywne włączanie uczniów w życie szkoły, rozwijanie indywidualnych możliwości uczniów, podnoszenie własnej wartości oraz zmianę wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Zajęcia Integracyjnej Grupy Artystycznej „IGA” pełnią rolę rewalidacyjną i dydaktyczną. Głównym założeniem zajęć „IGA” jest ukształtowanie pozytywnego stosunku i motywacji do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki, przygotowanie do odbioru muzyki, umożliwienie uczniom niepełnosprawnym odniesienia sukcesu oraz pełnoprawnego uczestnictwa w zespole wraz z osobami dorosłymi. Przyczynia się to rozwijania wrażliwości artystycznej i emocjonalnej dzieci i młodzieży oraz ich zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Podczas zajęć muzycznych uczniowie nabywają umiejętność poprawnego śpiewania z uwzględnieniem zmian: tempa, dynamiki, artykulacji, dykcji, rytmu oraz barwy brzmienia, ćwiczą pamięć oraz nabywają umiejętność dyscypliny i  odpowiedzialności za grupę. Wspólne występy nie tylko dostarczają dużo radości, zadowolenia i pewności siebie, ale również przełamują nieśmiałość i zaspokajają potrzebę sukcesu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Sprawiają, iż czują się oni ważni i podziwiani. Radość i pozytywne reakcje jakie wśród widowni wywołują występy zespołu są dowodem na realizację naszych celów. Ich występy i otwartość w kontaktach z innymi budzą sympatię, co stanowi doskonałą bazę do przełamywania barier i stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zespół czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych. Efektem systematycznej pracy zespołu jest także działalność koncertowa, a przede wszystkim promocja talentów i możliwości osób niepełnosprawnych. Poprzez reprezentowanie szkoły na przeglądach, koncertach i festiwalach oraz podczas ważnych uroczystości o wymiarze międzyszkolnym, regionalnym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim zespół muzyczny „IGA” realizuje zadania szkoły w zakresie promowania jej w środowisku lokalnym. Uczniowie są bardzo dumni, że mogą być przedstawicielami naszej szkoły i starają się zaprezentować ją najlepiej jak potrafią. Zespół ma na swoim koncie wiele mniejszych i większych sukcesów. Jest laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich festiwali piosenki oraz kolęd. Największym sukcesem „IGA” jest to, że występuje przede wszystkim na koncertach, przeglądach i festiwalach przeznaczonych nie tylko dla osób niepełnosprawnych.

Zespół „IGA” występuje często na scenie Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, uczestnicząc w koncertach i imprezach okazjonalnych - od 2010 roku zespół bierze czynny udział w corocznym Wojewódzkim Festiwalu Kolęd, co jest dużym wyróżnieniem. Zespół „IGA” uczestniczył także w Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Krasnymstawie, w Prezentacjach Zespołów i Grup Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej o Puchar Króla Maciusia I w Lublinie oraz brał udział w Spotkaniu z Piosenką Nieprzetartego Szlaku „Świat Lalek” w Lublinie. Ponadto członek zespołu Mateusz Czerwiec wystąpił na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”, gdzie zdobył wyróżnienie. Zdobywane przez zespół muzyczny „IGA” wyróżnienia i nagrody sprawiają uczniom wielką radość i mobilizują ich do dalszej systematycznej pracy.