Akademia Zabawy to dodatkowe zajęciach pozaprzedszkolne, realizowane cyklicznie dwa razy w miesiącu w piątki do godz. 15.00 Specjalnie przygotowany program zajęć angażuje dzieci w radosne i rozwijające zabawy wykorzystując ciekawe materiały pobudzające dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Podczas zajęć rozwijamy zdolności twórcze dzieci, zaspokajamy naturalną ciekawość poznawania świata, ale przede wszystkim wesoło się bawimy!