Od 2014 roku dzieci z oddziałów grup przedszkolnych przystąpiły do programu Olimpiad Specjalnych "Młodzi Sportowcy". Program wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-7 lat oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. Jest uniwersalnym programem gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci, który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz w grupach rówieśniczych. Zabawy sportowe stymulują rozwój psychomotoryczny, intelektualny i społeczny. Poprzez zabawę i ruch chcemy zdobywać nowe umiejętności, poszerzać granicę naszych możliwości jednocześnie licząc na dobrą zabawę oraz sukcesy.