"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach funkcjonuje jeden oddział przedszkola specjalnego. Funkcjonowanie przedszkola w naszym Ośrodku jest owocem współpracy nauczycieli, rodziców, oraz władz miasta i powiatu.

Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci  z autyzmem, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Grupa  prowadzona jest przez pedagogów specjalnych oraz pomoce nauczyciela.

Sala przedszkolna jest urządzona kolorowo, wyposażona w nowoczesne meble, różnorodne zabawki, oraz pomoce dydaktyczne sprzyjające radosnej i twórczej zabawie.

Dominującą formą w naszej pracy jest zabawa oraz nauka poprzez zabawę. Dostosowując rodzaj i formę zajęć bierzemy pod uwagę potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, wspierając w dążeniu do samodzielności. Podczas typowych aktywności przedszkolnych takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawa w grupie zachęca także do współpracy z innymi dziećmi, a tym samym jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.

Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. W atmosferze integracji uczymy dzieci szacunku, życzliwości, na bieżąco współpracujemy z rodzicami, którzy są naszymi sprzymierzeńcami w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

Przedszkole realizuje cele wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego modyfikując je do potrzeb i możliwości każdego dziecka, tak by były zgodne z opracowanym Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym. Zapewniamy zajęcia w grupach oraz indywidualne z wieloma specjalistami: logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, specjalisty AAC.

Naszym milusińskim życzymy radości w codziennej zabawie, by każdy dzień był pełen uśmiechu,  zadowolenia nawet z małych sukcesów, wiele zapału i chęci do pracy.

Oddziały przedszkolne czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13:30.

Kadra:

  • mgr Justyna Śliwa – Woźniak  wychowawca oddziału przedszkolnego.
  • mgr Jolanta Nabrzycka