Statut Ośrodka (dokument w formacie .pdf) pobierz

Regulamin Organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach (dokument w formacie .pdf) pobierz

Dane do faktury (dokument w formacie .pdf) pobierz

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania (dokument w formacie .doc) pobierz

Broszura MEN dla Rodziców (dokument w formacie .pdf) pobierz

formularz zgłoszeniowy SOSW (dokument w formacie .pdf) pobierz

 

 

Podania (dokumenty w formacie .pdf)

 

o zorganizowanie nauczania indywidualnego pobierz

o skierowanie na zespołowe zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze pobierz

o skierowanie na indywidualne zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze pobierz

o skierowanie do szkoły pobierz

o skierowanie do oddziału przedszkolnego pobierz

o skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania pobierz

 

Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe (dokumenty w formacie .pdf)

 

Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe pobierz

rozp. min. edukacji narodowej z dn. 16.08.2018 r. pobierz