Statut Ośrodka (dokument w formacie .pdf) pobierz

Regulamin Organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach (dokument w formacie .pdf) pobierz

Dane do faktury (dokument w formacie .pdf) pobierz

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania (dokument w formacie .doc) pobierz

Broszura MEN dla Rodziców (dokument w formacie .pdf) pobierz

Podanie o skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania (dokument w formacie .pdf) pobierz

podanie o skierowanie do szkoły (dokument w formacie .pdf) pobierz

podanie o zorganizowanie nauczania indywidualnego (dokument w formacie .pdf) pobierz