Czytaj więcej...

Pracownia wielofunkcyjna przeznaczona jest do realizacji zajęć teoretycznych z następujących przedmiotów: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, działalność gospodarcza w gastronomii, podstawy przedsiębiorczości w zawodzie kucharz. Uczniowie uczą się, jak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywać obowiązki w zakładzie gastronomicznym, jak dobierać właściwy sprzęt i urządzenia oraz prawidłowo posługiwać się nimi. Zapoznają się z układem funkcjonalnym zakładu gastronomicznego oraz z jego wpływem na sprawną organizację pracy i poziom świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Pracownia technologii gastronomicznej powstała w ramach projektu „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia technologii gastronomicznej przeznaczona jest do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, procesów technologicznych w gastronomii, wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w gastronomii oraz podstaw gastronomii dla uczniów kształcących się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i kucharz.

Czytaj więcej...

Pracownia hotelarska – pokój hotelowy, przeznaczona jest na potrzeby kształcenia zawodowego pracowników pomocniczych obsługi hotelowej.  Pomieszczenie zaadaptowane na jednostkę mieszkalną jednoosobową (single room o standardach hoteli 3*) ma stwarzać naturalne warunki pracy w obiektach hotelarskich. Uczniowie przygotowując pokój hotelowy do przyjęcia gości uczą się jak prawidłowo wykonać prace porządkowe, wykorzystując przy tym profesjonalne wózki hotelowej obsługi pięter.