Pracownia hotelarska – pokój hotelowy, przeznaczona jest na potrzeby kształcenia zawodowego pracowników pomocniczych obsługi hotelowej.  Pomieszczenie zaadaptowane na jednostkę mieszkalną jednoosobową (single room o standardach hoteli 3*) ma stwarzać naturalne warunki pracy w obiektach hotelarskich. Uczniowie przygotowując pokój hotelowy do przyjęcia gości uczą się jak prawidłowo wykonać prace porządkowe, wykorzystując przy tym profesjonalne wózki hotelowej obsługi pięter.

Dzięki utworzeniu pracowni hotelarskiej młodzież ucząca się na pracowników pomocniczych obsługi hotelowej może sprawniej przyswoić wiedzę potrzebną do pracy w służbie pięter i sprawdzić się w zastosowaniu jej w zadaniach praktycznych. W dalszym ciągu staramy się pozyskać potrzebne materiały do remontu węzła higieniczno-sanitarnego, który dopełni jednostkę mieszkalną. Ufamy, iż uda się zrealizować te prace w najbliższym roku. Zdobyta wiedza hotelarska oraz umiejętność wykonywania czynności pomocniczych w obsłudze gości hotelowych niezbędne są w przygotowaniu do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie  TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.