Pracownia technologii gastronomicznej powstała w ramach projektu „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia technologii gastronomicznej przeznaczona jest do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, procesów technologicznych w gastronomii, wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w gastronomii oraz podstaw gastronomii dla uczniów kształcących się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i kucharz.

Pracownia wyposażona jest w samodzielne stanowiska oraz urządzenia i sprzęty niezbędne do sporządzania potraw i napojów. Uczniowie nie tylko przygotowują w niej różnego rodzaju potrawy i napoje, lecz uczą się prawidłowej organizacji stanowiska pracy, sprawnego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami gastronomicznymi oraz dekorowania i podawania do stołu. Nowe stanowiska oraz maszyny i sprzęt wzbogacają proces kształcenia młodych adeptów sztuki kulinarnej a zajęcia prowadzone w pracowni gastronomii należą do najsmaczniejszych w szkole.