Pracownia wielofunkcyjna przeznaczona jest do realizacji zajęć teoretycznych z następujących przedmiotów: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, działalność gospodarcza w gastronomii, podstawy przedsiębiorczości w zawodzie kucharz. Uczniowie uczą się, jak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywać obowiązki w zakładzie gastronomicznym, jak dobierać właściwy sprzęt i urządzenia oraz prawidłowo posługiwać się nimi. Zapoznają się z układem funkcjonalnym zakładu gastronomicznego oraz z jego wpływem na sprawną organizację pracy i poziom świadczonych usług.

Uczniowie nabywają też umiejętności dotyczących podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W pracowni odbywają się także zajęcia dotyczące  wykonywania prac związanych z obsługą gości w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Uczą się również prawidłowego serwowania potraw i napojów, przygotowywania sali konsumenckiej do obsługi kelnerskiej, nakrywania stołów