REKRUTACJA DO UDZIAŁU W RZĄDOWYM PROGRAMIE "ZA ŻYCIEM" rok 2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach,

pełniący funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Puławskim, ogłasza

rozpoczęcie naboru na dodatkowe zajęcia

• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Rekrutacja dotyczy dzieci z Powiatu Puławskiego i jest przeprowadzana

w ramach programu rządowego "ZA ŻYCIEM".

Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą bezpłatnie uczestniczyły w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka.

NABÓR TRWA DO 19.12.2019 R.

Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie ośrodka (Puławy ul. Jaworowa 3) (wniosek oraz jeden z dokumentów wymienionych w regulaminie – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza-specjalisty o zagrożeniu niepełnosprawnością).

 

Do pobrania:

 

  • regulamin udziału w programie rządowym "ZA ŻYCIEM" (dokument w formacie .pdf) pobierz
  • wniosek (dokument w formacie .pdf) pobierz