Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy i społeczny.

Czytaj więcej...

W ramach zajęć korekcyjnych wady postawy prowadzona jest gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia w basenie.

Gimnastyka korekcyjna

Zdrowe i normalnie rozwijające się dziecko nie zawsze posiada prawidłową postawę ciała, a dzieci  upośledzone, z zaburzeniami rozwojowymi znacznie częściej przejawiają wady postawy. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom, nasz Ośrodek zapewnia uczniom uczestnictwo w różnych formach kultury fizycznej w tym gimnastykę korekcyjną.

Czytaj więcej...

W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia korygujące wady wymowy z uczniami na każdym etapie edukacyjnym i we wszystkich stopniach upośledzenia umysłowego.
Podstawowym celem zajęć korygujących wady wymowy jest usprawnianie procesu komunikacji rozumianej jako samodzielne realizowanie intencji i osiąganie celów wypowiedzi.
Zaburzenia mowy występujące w upośledzeniu umysłowym nazywamy ogólnie oligofazjami. Jednym z objawów upośledzenia umysłowego jest opóźniony rozwój mowy. Prawie wszystkie dzieci upośledzone umysłowo mają w młodszym wieku szkolnym wady wymowy czyli artykulacji. Biorąc pod uwagę klasyfikację przyczynową wady wymowy występujące u uczniów najczęściej możemy podzielić na:

PRACOWNIA AAC – ALTERNATYWNYCH I WPOMAGAJĄCYCH METOD KOMUNIKACJI. W pracowni AAC odbywają się zajęcia rewalidacyjne mające na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów z trudności z werbalnym porozumiewaniem się
z otoczeniem. Pracownia AAC wyposażona jest w :

Głównym celem zajęć usprawniających techniki szkolne jest wyrównywanie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, a co za tym idzie stwarzanie im szans na przezwyciężanie trudności dydaktycznych i osiągnięcie powodzenia w nauce.
Na zajęcia usprawniające techniki szkolne kwalifikuje się uczniów, którzy z różnych przyczyn nie radzą sobie z opanowaniem wiadomości i umiejętności szkolnych. Dla nich nauczyciele zajęć rewalidacyjnych, w oparciu o diagnozę i zalecenia wynikające z orzeczenia zespołu specjalistów, opracowują indywidualne programy rewalidacyjne.

W pracowni stosowana jest nowoczesna metoda treningu słuchowego usprawniającego czynne słuchanie. Opracowana przez francuskiego otolaryngologa profesora Alfreda Tomatisa i stosowana jest z sukcesem na świecie. Metoda Tomatisa zwana stymulacją audio-psycho-lingwistyczną działa wspomagająco na funkcje korowe, zwłaszcza na układ słuchowy. Pozwala poprawić koncentrację uwagi, zwiększyć jakość uczenia się, kreatywność i pamięć, wspierać funkcje językowe i komunikacyjne, poprawiać zachowania społeczne. Terapia metodą Tomatisa pomaga, więc dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji, dysleksją, autyzmem, zaburzeniami mowy - jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami głosu.