Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy i społeczny.

 W naszym Ośrodku w ramach rewalidacji prowadzone są następujące zajęcia:

• korekcyjne wad postawy,

• korygujące wady wymowy,

• alternatywnych metod komunikacji,

• inne zajęcia wynikające z programu rewalidacji tj.:

- usprawniające techniki szkolne,

- metodą Tomatisa,

- metodą biofeedback,

- metodą integracji sensorycznej,

- metodą zajęć prowadzonych w sali doświadczania świata,

- metodą arteterapii,

- metodą fizjoterapii.

 

W swojej pracy rewalidacyjnej za cel stawiamy sobie:

• maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych ucznia, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,

• optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,

• kompensowanie braków czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,

• stymulowanie rozwoju ucznia.

 

Prowadząc zajęcia rewalidacyjne stosujemy:

• zasadę akceptacji ucznia,

• zasadę indywidualizacji – dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia;

• zasadę terapii pedagogicznej – poznanie ucznia, opracowanie dla niego indywidualnego programu terapii, a następnie zapewnienie mu optymalnych warunków do rozwoju i pokonania trudności.

 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.