W pracy z uczniami dużą uwagę przywiązuję się do zajęć poprawiających ich sprawność ruchową. Uczniowie z dysfunkcjami narządu ruchu, wadami postawy uczestniczą w  zajęciach rewalidacyjnych metodą korekcji wad postawy. W naszym ośrodku wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne metodą korekcji wad postawy. Program gimnastyki korekcyjnej dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów.

Dominują wszelkiego rodzaju gry, zabawy i ćwiczenia ogólno-ruchowe i ogólno-rozwojowe oraz ćwiczenia ścisłe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące u uczniów wady postawy. Uczniowie naszego ośrodka korzystają z sali specjalistycznej, sali rehabilitacyjnej i sali gimnastycznej. W ramach lekcji rewalidacyjnych metodą korekcji wad postawy uczniowie  uczestniczą raz w tygodniu w zajęcia na  basenie, które odbywają się w SPA w Nałęczowie.


Celem zajęć rewalidacyjnych metodą korekcji wad postawy jest:

  • uświadomienie dziecku  istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń
  • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała
  • wykształcenie świadomości odczuwania własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym.
  • wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenia nawyku prawidłowego
  • korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu
  • zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych
  • utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennegoWażną rolę w procesie rewalidacji tych dzieci odgrywają zabawy i gry, które wpływają korektywnie na cały aparat ruchowy lub wybrane jego elementy.


Rozwój ruchowy dzieci upośledzonych umysłowo daje im radość i sprzyja nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami lub grupą.