W pracowni stosowana jest nowoczesna metoda treningu słuchowego usprawniającego czynne słuchanie. Opracowana przez francuskiego otolaryngologa profesora Alfreda Tomatisa i stosowana jest z sukcesem na świecie. Metoda Tomatisa zwana stymulacją audio-psycho-lingwistyczną działa wspomagająco na funkcje korowe, zwłaszcza na układ słuchowy. Pozwala poprawić koncentrację uwagi, zwiększyć jakość uczenia się, kreatywność i pamięć, wspierać funkcje językowe i komunikacyjne, poprawiać zachowania społeczne. Terapia metodą Tomatisa pomaga, więc dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji, dysleksją, autyzmem, zaburzeniami mowy - jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami głosu.

Na czym polega terapia tą metodą?
Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Trening słuchowy polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego o określonej częstotliwości przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, gdzie poprzez specjalne słuchawki dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną pacjentowi. „Elektroniczne ucho” sprzężone jest z komputerem, którego program pozwala ustawić parametry stosownie do potrzeb pacjenta, wynikających
z diagnozy. Celem jest ćwiczenie mechanizmów akomodacyjnych ucha środkowego, które umożliwią narządowi słuchu „otworzyć się” na pewne, dotąd niedostępne zakresy częstotliwości. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 60 do 120 seansów przeprowadzonych w trzech sesjach. Każdy z etapów treningu słuchowego trwa od 10 do 15 dni codziennej 2 godzinnej stymulacji tj. cztery 30-minutowe seanse. Pomiędzy każdą
z sesji obowiązuje kilkutygodniowa przerwa - od 3 do 6 tygodni. Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska
i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta, np. czytanie.
Terapia metodą Tomatisa jest stosowana w naszym Ośrodku  od lutego 2006 roku.