Teatrzyk „To i Owo” działa przy internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach od 1995 roku. Założycielką i instruktorką zespołu jest Barbara Mikołajczuk.

Jedną z form pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo jest zabawa w teatr. Jest ona źródłem radości, zaspakaja dziecięce pragnienia i potrzeby, rozwija też zainteresowania.

Każdego roku teatrzyk „To i Owo” uczestniczy w Międzynarodowych Przeglądach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, w Wojewódzkich Przeglądach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, w Przeglądach o Puchar Prezydenta Puław, trzykrotnie uczestniczył w Festiwalu Radości i Uśmiechu Lajkonik w Krakowie oraz brał udział w Festiwalu Dziecięcym Rabka - Zdrój. Zespół „To i Owo” występował na Festiwalu Teatralnym we Lwowie, oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Teatralnym w Kijowie. Zespół teatralny ma na swoim koncie nominacje, wyróżnienia oraz nagrody. Nagrody są dla zespołu bardzo ważne, są uwieńczeniem naszej pracy.

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach teatralnych pełni rolę wychowawczą, rewalidacyjną, dydaktyczną oraz terapeutyczną. Poprzez występy teatralne dzieci nabierają pewności siebie, przełamują nieśmiałość, czują się ważne i potrzebne, ponieważ dają radość oglądającym. Celem zajęć teatralnych jest także oddziaływanie na emocje, które wywołują u młodych ludzi umiejętność aktywnego przeżywania piękna, kształtują zdolność współdziałania w grupie i środowisku oraz umożliwiają integrację osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Dzieci podczas zajęć ćwiczą dykcję, pamięć, koordynację wzrokowo ruchową, uczą się odpowiedzialności za całą grupę, kształtują u siebie dyscyplinę, spontaniczność, pozbywają się zahamowań. Dzieci z zespołu teatralnego dowartościowują się tym, że są podziwiane, oklaskiwane i nagradzane.

Zespół „To i Owo” wystawia spektakle w technice lalkowej. Animacja lalek jest trudną techniką. Wymaga stałej koncentracji, uwagi. Ale lalka jest bliska dziecku. Dziecko czuje się z lalką bezpieczniej. Zespół pracuje nad spektaklami cały rok. Systematycznie, raz w tygodniu, odbywa się próba. Dużo czasu zajmuje nam tworzenie, poprawianie i udoskonalanie lalek, szycie strojów wykonywanie rekwizytów i scenografii. Jest to praca żmudna ale dająca mnie i dzieciom dużo radości i zadowolenia.

Instruktor zespołu teatralnego „To i Owo” - mgr Barbara Mikołajczuk

 

Historia zespołu „To i Owo”

 

1995/96 – bajka J. Bechlerowej w/g scenariusza B. Mikołajczuk „O żabkach w czerwonych czapkach” – żywy plan

1996/97 – bajka J. Wilkowskiego „Tymoteusz Rymcimci” - żywy plan

1997/98 – bajka L. Górskiego w/g scenariusza B. Mikołajczuk „O zajączku, który nie umiał zliczyć do trzech” – żywy plan plus kukiełka. Zespół otrzymał drugą nagrodę w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław, a instruktorka B. Mikołajczuk wyróżnienie dla najlepszego instruktora

1998/99 – bajka w/g scenariusza A. Stanowskiej „O kotku, który nie wiedział kim jest” – kukiełki plus -żywy plan

1999/00 – bajka do sztuki M. Kossakowskiej i J. Galewicza w/g scenariusza B. Mikołajczuk „Pąsowa sukienka” – żywy plan plus kukiełki. Zespół otrzymał wyróżnienie w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław

2000/01 – bajka w/g scenariusza J. Rochowiaka w adaptacji B. Mikołajczuk pt. Szary Smok” – żywy plan plus kukiełka. Zespół otrzymał wyróżnienie w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław

2001/02 – bajka w/g scenariusza J. Gutowskiej p.t. „ Podwawelski Smok” – żywy plan plus lalka. Zespół otrzymał pierwszą nagrodę w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław a instruktorka B. Mikołajczuk nagrodę dla najlepszego instruktora. Zespół „To i Owo” ze spektaklem „Podwawelski Smok” był laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

2002/03 – bajka wg scenariusza Eugeniusza Szwarca i Anny Świerczyńskiej w adaptacji B. Mikołajczuk pt. „Królowa Śniegu” – żywy plan. Zespół otrzymał wyróżnienie w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław oraz nominację od Rady Nieprzetartego Szlaku z Lublina na Festiwal Radości i Uśmiechu Lajkonik 2003 w Krakowie.

2003_krolowa_sniegu.jpg

2003/04 – bajka w/g Marii Siedmiograj w adaptacji B. Mikołajczuk p.t. „Taka sobie bajka o koronie króla Kołka” – żywy plan

2004_taka_sobie_bajka.jpg

2004/2005 - bajka w/g scenariusza W. Kotajewa w adaptacji B. Mikołajczuk pt. "Kwiatuszek" - żywy plan + marionetka. Reżyseria B. Mikołajczuk, muzyka - A .Czarnecki, scenografia - B. Mikołajczuk, K. Pajurek, M. Mikołajczuk. Zespół dostał wyróżnienie w kategorii zespół teatralny w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław, a także podziękowanie za lekkość i radość wykonania na VI Festiwalu Radości i Uśmiechu Lajkonik w Krakowie.

2005_SANS_Kwiatuszek.jpg

2005/06 – bajka w/g scenariusza Cz. Janczarskiego p.t. „Olimpiada w Zajączkowie” – lalki. Zespół i instruktorka zespołu teatralnego B.Mikołajczuk otrzymała wyróżnienie w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław.

2006_Olimpiada_w_Zajczkowie.JPG

2006/07 – bajka S. Marszaka w tłumaczeniu I. Hajduk w adaptacji B. Mikołajczuk p.t. Koziołeczek” – lalki żyworękie. Zespół w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław otrzymał drugą nagrodę, a instruktorka B. Mikołajczuk nagrodę dla najlepszego instruktora, wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Zamościu, trzecie miejsce na Festiwalu Dziecięcym w Rabce – Zdroju.

2007_Kozioleczek.jpg

2007/08 –  spektakl „Wodne panny’, scenariusz Barbara Mikołajczuk, reżyseria – Barbara Mikołajczuk lalki,  scenografia - Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołajczuk, opracowanie muzyczne – Barbara Mikołajczuk, Łukasz Mikołajczuk, w Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta dla  Barbary Mikołajczuk wyróżnienie w kategorii najlepszy instruktor, I nagroda w VIII festiwalu Radości i Uśmiechu Lajkonik w Krakowie, udział w Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, nagroda Starosty Puławskiego dla szkolnego teatrzyku „To i Owo”

2008_wodne_panny.jpg

2008/09 – spektakl „Kasia i gąski” w oparciu o sztukę Marii Kownackiej w adaptacji Barbary Mikołajczuk, technika realizacji – lalki plus żywy plan, reżyseria Barbara Mikołajczuk,  lalki i  scenografia – Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołajczuk, opracowanie muzyczne – Barbara Mikołajczuk, Łukasz Mikołajczuk, I nagroda  w Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta, I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie, nagroda Starosty Puławskiego dla szkolnego teatru, udział w Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, udział w uroczystości powiatowej „Być najlepszym”

2009_kasia_i_gaski.jpg

2009/10 – spektakl „Pieskie życie”, scenariusz, reżyseria – Barbara Mikołajczuk, lalki /marionetki/, scenografia – Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołajczuk, opracowanie muzyczne – Barbara Mikołajczuk, Łukasz Mikołajczuk, I nagroda w Festiwalu Radości i Uśmiechu Lajkonik w Krakowie, nagroda dla Barbary Mikołajczuk w kategorii najlepszy instruktor w Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta, Wyróżnienie dla zespołu „To i Owo” w Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta, nagroda Starosty Puławskiego dla teatrzyku szkolnego, podziękowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Barbary Mikołajczuk- wychowawca, założyciel i reżyser „To i Owo”, udział w Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, nominacje na Puławskie Spotkania Lalkarzy. Nie mogłyśmy wziąć udziału w Puławskich Spotkaniach Lalkarzy, ponieważ w tym czasie brałyśmy udział w Festiwalu Radości i Uśmiechu Lajkonik w Krakowie

2010_Pieskie_zycie.JPG

2010/11 – spektakl „Sad”, scenariusz  i reżyseria  Barbara Mikołajczuk, scenografia , lalki – Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołajczuk, opracowanie muzyczne – Barbara Mikołajczuk, Łukasz Mikołajczuk. Nagrody: nagroda Starosty Puławskiego dla szkolnego teatru, wyróżnienie dla teatru „To i Owo” w Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta Puławy, udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, udział w Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, udział teatru „To i Owo” w uroczystości powiatowej „Być najlepszym”, Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji  XX – Lecia Ruchu Nieprzetartego Szlaku dla Barbary Mikołajczuk za Zasługi w Rozwoju Amatorskiego Ruchu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, Dyplom Uznania dla Barbary Mikołajczuk od Wojewody Lubelskiego Henryki Strojnowskiej.

2011_sad.jpg

2011/12 – spektakl „Na podwórku”, scenariusz i reżyseria Barbara Mikołajczuk, scenografia, lalki – Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołajczuk, opracowanie muzyczne – Barbara Mikołajczuk, Łukasz Mikołajczuk.

Nagrody: I miejsce dla teatru „To i Owo” w miejskiej Scenie Amatora, nagroda dla Barbary Mikołajczuk w kategorii najlepszy instruktor, wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie. Zespół wziął także udział  w 44 Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy.

2012_Na_podworku.jpg

2012/2013 - spektakl "Wśród przyjaciół", scenariusz, reżyseria Barbara Mikołajczuk, scenariusz i reżyseria -  Barbara Mikołajczuk, scenografia i lalki - Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołajczuk, opracowanie muzyczne - Barbara Mikołajczuk, Łukasz Mikołajczuk.

Nagrody: II miejsce dla teatru "To i Owo" w Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta Puławy. Zespół zakwalifikował się oraz występował na 45 Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy.

2013_Wsrod_przyjaciol.jpg