• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

Dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Powiecie Puławskim.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 r. i Porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Puławskim został wyznaczony do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do pobrania:

  • regulamin udziału w programie rządowym "ZA ŻYCIEM" (dokument w formacie .pdf) pobierz
  • wniosek (dokument w formacie .pdf) pobierz