Oferujemy:

·    oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·       oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanym lub znacznym

·       oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem