W naszym ośrodku zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia lub podjęcia nauki w szkole i organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie przez rodziców do starostwa odpowiedniego do miejsca zamieszkania dziecka/ucznia podania o skierowanie dziecka na zajęcia WWRD i dołączenie do niego opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Program rządowy „Za życiem”

 

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do pobrania:

·       regulamin udziału w programie rządowym "ZA ŻYCIEM" (dokument w formacie .pdf) pobierz

·       wniosek (dokument w formacie .pdf) pobierz