Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy i społeczny.

Czytaj więcej...

W pracy z uczniami dużą uwagę przywiązuję się do zajęć poprawiających ich sprawność ruchową. Uczniowie z dysfunkcjami narządu ruchu, wadami postawy uczestniczą w  zajęciach rewalidacyjnych metodą korekcji wad postawy. W naszym ośrodku wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne metodą korekcji wad postawy. Program gimnastyki korekcyjnej dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów.

Czytaj więcej...

AAC oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań stosowane są różne systemy znaków tj.: znaki graficzne – symbole PCS i piktogramy, a także znaki manualne – gesty Makaton. Wybór właściwego systemu znaków jest ściśle związany z indywidualnymi możliwościami i potrzebami użytkownika, które warunkują charakter działań terapeutycznych.

Głównym celem zajęć usprawniających techniki szkolne jest wyrównywanie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, a co za tym idzie stwarzanie im szans na przezwyciężanie trudności dydaktycznych i osiągnięcie powodzenia w nauce.
Na zajęcia usprawniające techniki szkolne kwalifikuje się uczniów, którzy z różnych przyczyn nie radzą sobie z opanowaniem wiadomości i umiejętności szkolnych. Dla nich nauczyciele zajęć rewalidacyjnych, w oparciu o diagnozę i zalecenia wynikające z orzeczenia zespołu specjalistów, opracowują indywidualne programy rewalidacyjne.

Czytaj więcej...

W pracowni stosowana jest nowoczesna metoda treningu słuchowego usprawniającego czynne słuchanie. Opracowana przez francuskiego otolaryngologa profesora Alfreda Tomatisa i stosowana jest z sukcesem na świecie. Metoda Tomatisa zwana stymulacją audio-psycho-lingwistyczną działa wspomagająco na funkcje korowe, zwłaszcza na układ słuchowy. Pozwala poprawić koncentrację uwagi, zwiększyć jakość uczenia się, kreatywność i pamięć, wspierać funkcje językowe i komunikacyjne, poprawiać zachowania społeczne. Terapia metodą Tomatisa pomaga, więc dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji, dysleksją, autyzmem, zaburzeniami mowy - jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami głosu.

W pracowni stosowana jest nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25-30%, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Pracownia wykorzystuje EEG Biofeedback – metodę ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń i chorób psychosomatycznych.