Cyber-Oko "C-Eye"

”C – Eye” tzw. Cyber-oko to rewolucyjny sprzęt, oparty na nowoczesnych technologiach .

Urządzenie to przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy, słuchu, niedowładami kończyn i innymi wadami wrodzonymi.

Wykorzystywane jest do diagnozowania, komunikacji, edukacji, rozwijania zainteresowań, spędzania wolnego czasu. Daje poczucie niezależności i usamodzielnienia się.

„C – Eye” jest nowoczesnym systemem, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia diagnozę, alternatywną komunikację i efektywną terapię.

Użytkownikom „C – Eye” wyraźnie poprawia się komfort życia, ponieważ mają szansę sygnalizować swoje potrzeby i doświadczać poczucia własnej sprawczości. Przytrzymywanie wzroku na obrazku umożliwia odpowiadanie na zadane pytania, wyrażanie swoich potrzeb i próśb oraz wykonywanie ćwiczeń stymulujących: pamięć, percepcję, uwagę i aktywności umysłowe.

„C – Eye” wykorzystywane jest do diagnozowania i monitorowania postępów terapeutycznych uczniów podczas zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych.

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...