• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

EFRR.jpg

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.
Okres realizacji projektu:  od 01.09.2017r.  do 30.09.2019r.
Beneficjent: Powiat Puławski.
Wartość Projektu:  1 565 961,18 zł.
Dofinansowanie UE:  1 331 067,00 zł.
Wkład własny Powiatu Puławskiego:  156 608,13 zł.
Budżet Państwa: 78 286,05 zł.


Celem projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija "  jest dostosowanie kształcenia zawodowego  550 uczniów
z Powiatu  Puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach Powiatu Puławskiego
do 30. IX. 2019r.

Cele szczegółowe  projektu to:
-  zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych z pracodawcami do IX. 2019 r,
-  podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 550 uczniów,
- umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół Powiatu Puławskiego,
-  poprawa warunków nauczania w 10 szkołach Powiatu Puławskiego.

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów
w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dokument w formacie .pdf) pobierz

Formularz zgłoszeniowy dostępny w menu Pliki do pobrania

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

- kurs cukierniczy grupa I
- kurs cukierniczy grupa II
- kurs barman/kelner

Kursy cukiernicze mają umożliwić naszym uczniom poznanie tajników pieczenia oraz dekorowania tortów, ciast, deserów i wielu innych przysmaków. Są także bardzo dobrym uzupełnieniem wiedzy dla uczących się kucharzy.
Kurs barman/kelner umożliwia nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy barmana-kelnera. Kurs prowadzony jest w oparciu o klasyczne zasady obsługi gości jednak nie brakuje  także zastosowania  nowoczesnych trendów w miksologii, czy też aranżacji stołów.
Wszystkie prowadzone przez nas kursy obejmują także godziny z doradztwa zawodowego, na których uczniowie poznają różne perspektywy dalszej drogi życiowej, uczą się prawidłowo prezentować samego siebie, a także odpowiednio formułować cv i list motywacyjny.
Dzięki temu prowadzone przez nas kursy  dają solidne podstawy do dalszego rozwoju, jak również mogą pomóc w określeniu drogi życiowej i dalszej kariery zawodowej.

KURS CUKIERNIK gr I

 

KURS CUKIERNIK gr II

 

KURS BARMAN/KELNER