swietlica01.jpg

Świetlica to miejsce, w którym kształtują się umiejętności współżycia w grupie, podporządkowania się obowiązującym zasadom postępowania, organizowania wspólnych przedsięwzięć. W naszej świetlicy każde dziecko może odnaleźć coś dla siebie – dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Nasza świetlica wyposażona jest w książki, z których uczniowie mogą swobodnie korzystać, gry i zabawki o charakterze dydaktycznym, które pozwalają na wsparcie procesu edukacyjnego. Główne zadania, które realizujemy na świetlicy to tworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Uczniom przebywającym w świetlicy oferujemy różnorodne formy zajęć:

 

  • możliwość odrabiania lekcji pod kontrolą nauczyciela
  • plastyczne (rysowanie, malowanie, wycinanki, wyklejanki)
  • zajęcia dydaktyczne (doskonalenie czytania, liczenia)
  • zabawy rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej.