• - pracownik pomocniczy gastronomii /pomocnik kucharza/ – nowy zawód; absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania czynności zawodowych takich jak: prace porządkowe w obiektach gastronomicznych, działań związanych z przechowywaniem żywności, sporządzaniem potraw i napojów, wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości i ekspedycją potraw i napojów;
  • - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – przygotowanie do wykonywania prac porządkowych w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz posługiwania się sprzętem wewnątrz i na zewnątrz budynku hotelowego.

 

Wymagania /główne/ dla obydwu zawodów:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu;
  • badanie SANEPID-u na nosicielstwo.

 

Informacje szczegółowe, dokumenty, skierowania - po kontakcie telefonicznym lub osobistym w SOSW Puławy.