• pracownik pomocniczy gastronomii /pomocnik kucharza/ – absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania czynności zawodowych takich jak: prace porządkowe w obiektach gastronomicznych, działań związanych z przechowywaniem żywności, sporządzaniem potraw i napojów, wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości i ekspedycją potraw i napojów;
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – przygotowanie do wykonywania prac porządkowych w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz posługiwania się sprzętem wewnątrz i na zewnątrz budynku hotelowego.

 

Wymagania /główne/ dla obydwu zawodów:

  • Uczniowie do szkoły branżowej przyjmowanie są na podstawie skierowania, wydanego przez starostwo odpowiednie do miejsca zamieszkania ucznia, po uprzednim złożeniu przez rodziców podania o skierowanie do szkoły, do którego dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 
  • Dodatkowo wymagane jest badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu - składane do szkoły;
  • Badanie SANEPID-u na nosicielstwo- składane do szkoły;

 

Informacje szczegółowe, dokumenty, skierowania - po kontakcie telefonicznym lub osobistym w SOSW Puławy.